Human Capital Development

Groslijst onderzoeken en publicaties* met betrekking tot de ‘Leven Lang Leren’:

*) Uitsluitend bestemd voor de leden van de ‘Expertgroep Leven Lang Leren in de Creatieve Industrie

Loading more content...