Federatie Creatieve Industrie

De Federatie Creatieve Industrie behartigt de belangen van de Nederlandse creatieve industrie. Samen zijn we sterker.

Door de gecombineerde expertise van onze leden zorgen we ervoor dat de creatieve industrie in het brandpunt blijft van politieke, economische en sociale besluitvorming. De inspanningen van de Federatie Creatieve Industrie zijn gericht op beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging en versterking van de creatieve sector.
Wij staan voor innovatie, talent en internationalisering.

We brengen onze leden samen om waardevolle verbindingen en samenwerkingsverbanden mogelijk te maken die nieuwe ideeën genereren en zowel creatieve als commerciële successen bevorderen.

Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit en groei van onze economie als geheel.

Loading more content...