Noodsteun voor de culturele en creatieve sector nu!

Het korte termijn risico van de huidige crisis is onder meer dat sector externe factoren diepe bressen slaan in de structuur en werking van de culturele en creatieve sector die juist van cruciaal belang is voor de veerkracht en het innovatievermogen van Nederland. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Noodsteun voor de culturele en creatieve sector nu!

‘De wanhoop nabij’

‘De wanhoop nabij’, dat is de samenvatting van de noodkreten die wij de afgelopen dagen massaal uit onze achterbannen ontvingen. Directe aanleiding was de brief die minister van Engelshoven vrijdag 27 maart jl. aan de Tweede Kamer zond. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor ‘De wanhoop nabij’

Nationale Dialoog Bouwcultuur

Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Nationale Dialoog Bouwcultuur

Platform Creatieve Economie

Om de kracht van de Nederlandse creatieve sector in de volle breedte nog beter te kunnen benutten, voor zowel de vraag- als aanbodzijde, gaan VNO NCW, MKB-Nederland en de Federatie Creatieve Industrie de mogelijkheden onderzoeken om de positie van de creatieve sector verder te versterken. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Platform Creatieve Economie

Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 getekend

Op 11 november jongstleden bekrachtigde de gouden driehoek van bedrijven, kennispartners en overheden haar inzet op de belangrijke innovatiethema’s voor de komende jaren in het kennis- en innovatieconvenant. Deze partners brengen in 2020 samen circa 4,9 miljard euro bij elkaar, waarvan 2,05 miljard euro uit private en 2,85 miljard euro uit publieke middelen die onder deze noemer worden gebundeld. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 getekend

Cultuuronbijt Nieuwspoort

In het kader van de voorgenomen intensievere samenwerking tussen Kunsten '92 en de Federatie Creatieve Industrie paste ook het eerste 'Nieuwspoort Cultuurontbijt' Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Cultuuronbijt Nieuwspoort

IM Hans Onno van den Berg

Vorige week overleed in Frankrijk Hans Onno van den Berg, schakel tussen cultuur, politiek en bedrijfsleven in talloze besturen, commissies en werkgroepen, en ook als freelanceconsultant. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor IM Hans Onno van den Berg
Loading more content...