Image Fair Haarlem

Image Fair Haarlem

‘De FDCI is initiërend, actief en een ambassadeur voor de creatieve industrie. Met het 2de Creatief Manifest worden belangrijke punten actief onder de aandacht gebracht van de stakeholders.’
Peter van den Doel, directeur DuPho

Reacties uitgeschakeld voor Peter van Doel

koddeCreativiteit en ontwerp zijn onderscheidende factoren voor bedrijven en organisaties geworden. Aangezien dit in alle facetten aan de orde komt (digitaal, producten, klantervaring, interieur, etc.) is het van belang dat Nederlandse creatieve bedrijven en organisaties hechter gaan samenwerken.
Adjan Kodde, voorzitter DDA

Reacties uitgeschakeld voor Adjan Kodde

Jeroen_van_Dijk_BNISamenwerken in de Federatie biedt de mogelijkheid om dwarsverbanden met overige sectoren te realiseren en met elkaar te innoveren.
Jeroen van Dijk, voorzitter bni

Reacties uitgeschakeld voor Jeroen van Dijk

Jeroen van Dijk (bni)

Jeroen van Dijk, sinds 1 september 2015 voorzitter van de bni, is interieurarchitect en eigenaar van het interieurarchitectenburo Jeroen van Dijk, gevestigd in het Elst (Gld). Na een bouwkundige vooropleiding, volgde hij een studie interieurarchitectuur aan de HKU te Utrecht die hij in 1991 afrondde met een nominatie voor de bni-prijs. In dienst van verschillende architectenbureaus raakte hij gespecialiseerd in ontwerpen voor medische praktijken. In 1996 begon hij zijn eigen bureau en werd zijn portefeuille gevarieerder.

Reacties uitgeschakeld voor Jeroen van Dijk (bni)

BNA

Bijna 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. De vereniging zet zich in voor het versterken van de positie van architectenbureaus en richt zich daarbij op de bureaus zelf, hun opdrachtgevers en de samenleving als geheel. De BNA behartigt de belangen van de branche en draagt de toegevoegde waarde en de kracht van de architectuur uit.

Reacties uitgeschakeld voor BNA

CdREqnUW8AEblBiArchitecten staan met één been in de wereld van de creatieve industrie en met het andere in de bouw en ruimtelijke ontwikkeling. Samen optrekken met de FDCI helpt de architectenbranche en andere leden het economische en maatschappelijke belang stem te geven, ook voor soms dove kortetermijndenkers
Fred Schoorl, directeur BNA

Reacties uitgeschakeld voor Fred Schoorl

Fred Schoorl (BNA)

Fred Schoorl is sinds 1 november 2010 algemeen directeur van de BNA. Voor die tijd was hij onder meer directeur Strategie bij Ymere, directeur van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) en hoofd Cultureel Erfgoed bij het ministerie van OCW. Schoorl is verder bestuurslid van MKB-Nederland en de Federatie Dutch Creative Industries.

Reacties uitgeschakeld voor Fred Schoorl (BNA)

Federatie Dutch Creative Industries

DCI-logo (CMYK)De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Reacties uitgeschakeld voor Federatie Dutch Creative Industries
Loading more content...