Penningmeester Frank Bracht

Frank Bracht (1962) is de nieuwe penningmeester van de Federatie Creatieve Industrie.

Hij studeerde belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij meer dan dertig
jaar als belastingadviseur voor Deloitte werkte. Uiteindelijk werd het tijd voor een nieuwe
stap en is hij zijn eigen zakelijk adviesbureau Beliën, Bracht & Co. begonnen op de
Marnixstraat in Amsterdam.

Niettegenstaande zijn fiscaal juridische achtergrond, is Bracht al jaren betrokken bij de
creatieve industrie. Zo is zijn vrouw beroepsfotograaf en is hij al lange tijd bestuurslid bij
DuPho. (Dutch Photographers) waar hij een financiële rol op zich neemt. Nu wordt hij de
penningmeester van de Federatie Creatieve Industrie.

“Ik heb altijd geprobeerd mijn horizon te verbreden en met mensen te werken die in een
compleet andere bedrijfstak actief zijn”, motiveert hij deze stap. “De creatieve industrie
heeft mijn interesse en het boeit me om te zien wat de lobby van zo’n organisatie kan
bereiken. De Covid-maatregelen hebben in de afgelopen tijd wel aangetoond dat
beroepsorganisaties een belangrijke rol kunnen spelen bij het onder de aandacht brengen
van de specifieke problemen en noden van een beroepsgroep of sector bij de politiek.”

Frank Bracht is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen die beiden studeren.

Fotografie: Aad van Vliet

Loading more content...