Suzanne Henning neemt voorzitterschap over van Han Bekke

Met ingang van 1 juli laat de Federatie Creatieve Industrie het voorzitterschap jaarlijks rouleren onder haar leden. Om te beginnen met Suzanne Henning, directeur van Dupho. Ook vandaag neemt Han Bekke, hij was iets meer dan vier jaar voorzitter en penningmeester, afscheid.

Over de Federatie Creatieve Industrie

De Federatie Creatieve Industrie is opgericht in 2009, behartigd de belangen van de creatieve industrie in het algemeen en12 aangesloten branche- en beroepsorganisaties in het bijzonder. De Federatie is een coöperatie u.a. naar eigen model, en heeft  een bestuur van maximaal drie personen onder voorzitterschap van Suzanne Henning en verder bestaande uit Gerbrand Bas (secretaris), de vacature van penningmeester wordt binnenkort ingevuld. Hedy d'Ancona vervulde het voorzitterschap van 2010 tot 2012 en Han Bekke nam in 2017 het voorzitterschap tijdelijk over van Harry Starren.

Over Suzanne Henning

Suzanne Henning (1971) studeerde Publiciteit en Cultuur in Amsterdam Ze beheerde oa. jarenlang een fotografiestudio en was 5 jaar verbonden aan Stichting De Roos (centrum voor Bewustwording aan het Vondelpark) als uitvoerend bestuurder/directeur en verantwoordelijke voor marketing. Sinds 2016 is Suzanne directeur van DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen in Nederland.. Ze is bestuurslid van Pictoright: de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland, lid van de commissie van het Pictorightfonds, stuurgroeplid van de Creatieve Coalitie, bestuurslid van de Embassy of Dutch Creativity (de Nederlandse creatieve handelsmissie gedurende Cannes Lions), founder Pica Pro: blockchain voor beeldmakers en voorzitter RvA Photo 031. 

Op 6 oktober neemt de Federatie tijdens haar jaarevent op gepaste wijze afscheid van Han Bekke.

Loading more content...