Minister van Engelshoven neemt eerste exemplaar eindrapport IDOLS* in ontvangst

Utrecht, 12 november 2020 - Afgelopen jaar hebben een groot aantal publieke en private organisaties zich samen met de culturele en creatieve sector gebogen over 10 grote maatschappelijke uitdagingen. De belangrijkste leeropbrengsten werden gebundeld in een gelijknamig boekje dat gisteren werd aangeboden aan Minister van OCW Ingrid van Engelshoven die het programma mogelijk maakte. De Minister benadrukte dat 'De coronacrisis laat zien hoe belangrijk een wendbare en weerbare creatieve en culturele sector is. Dit onderstreept het belang van projecten zoals deze: Project IDOLS maakt zichtbaar dat de creatieve en culturele sector echt van grote betekenis is.'

De problemen van morgen vragen om nieuwe inzichten en denkwijzen. Van biodiversiteit en obesitas tot inclusie en mantelzorg. De oplossingsgerichte denkkracht van de culturele en creatieve sector draagt nu al bij. Maar hoe die denkkracht beter kan worden gemobiliseerd, verdient meer aandacht.

Juist daarover ging Project IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS). Vooral de manier die meer recht aan de gecreëerde waarde doet stond centraal. Want dat was het doel van dit praktijkonderzoek: het vergroten van de taartpunt voor de culturele en creatieve sector door het organiseren en professionaliseren van opdrachtgeverschap. En een jaar na de start, blijkt dat relevanter dan ooit.

De hypercomplexe maatschappelijke uitdagingen raken ons allemaal, hebben niet één natuurlijke probleemeigenaar en zijn te groot om met kleine interventies op te lossen. Het afgelopen jaar is daarom gezocht naar een werkbare vormen van multistakeholder opdrachtgeverschap, het organiseren van schaal via creatieve consortia en het effect van een mogelijke bemiddelende rol van een coach.

Wat heeft IDOLS* opgeleverd? Niet alleen veel inzichten, deels gevalideerd door een onderzoeksteam van TU Delft, maar ook een aantal concrete oplossingen. Denk aan de prijswinnende app MONNIE die jongeren moet behoeden voor een schuldenprobleem. Of de Mantelzorgsimulator die via een indringende ervaring dit probleem waar vrijwel iedereen vroeg of laat mee wordt geconfronteerd, hanteerbaar en bespreekbaar maakt.

Hoe nu verder? En in welke vorm? Veel stakeholders vinden een vervolg op IDOLS* uiterst wenselijk. Een IDOLS* Academy waarbij de coachrol verder wordt ontwikkeld krijgt inmiddels vorm.
www.projectidols.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:


Voor meer informatie: Gerbrand Bas 0623365775 gerbrand.bas@dutchcreatievindustries.nl 

De Federatie Creatieve Industrie behartigt de belangen van de Nederlandse creatieve industrie. De inspanningen van de Federatie Creatieve Industrie zijn gericht op beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging en versterking van de creatieve sector. 

Leden: BNA, BNO, DGA, MODINT, Buma Cultuur, NAPA, NCP, Dupho.

Loading more content...