This Is Not A Simulation!

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Federatie Creatieve Industrie en de Dutch Design Foundation hebben de handen ineengeslagen met het initiatief ‘This Is Not a Simulation!’. Dit initiatief wil de Nederlandse creatieve industrie samenbrengen om aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de toekomst en wil onconventionele denkrichtingen onderzoeken die de veerkracht en weerbaarheid van de ontwerpsector stimuleren.

Het covid-19-virus heeft een gigantische impact op de samenleving en economie. Ook de creatieve industrie wordt zwaar geraakt. Verdienmodellen van de sector zijn niet robuust genoeg om tegenspoed te weerstaan, zelfs niet voor heel even. Het ontbreekt de sector aan reserves en veerkracht, daarnaast lijkt de sector nog geen antwoord te hebben op een permanent gewijzigde leef- en werksituatie.

Vragen die centraal staan zijn:

  • Hoe gaan we in de toekomst beter en anders samenwerken?
  • Welke verdienmodellen zijn beter bestand tegen tegenspoed?
  • Hoe zorgen we voor nieuwe vormen van opdrachtgeverschap?
  • Hoe kunnen we ontwerpkracht bij urgente maatschappelijke vraagstukken beter
    borgen?
  • Hoe kunnen we onszelf als creatieve industrie beter organiseren?
  • Hoe kan talent zich beter positioneren, divers, inclusief en internationaal?

Om deze vragen te adresseren is voor This Is Not A Simulation! de vorm van een ‘live’ magazine gekozen met een onafhankelijke redactieraad, die gedurende een aantal weken een centraal gekozen thema uitdiept. De uitkomsten worden publiekelijk gepresenteerd aan een volgende redactieraad die het estafettestokje vervolgens na drie weken doorgeeft aan weer een volgende redactieraad. De activiteiten die uit de verschillende redactieraden voortkomen, zullen onder andere worden gedeeld tijdens de Dutch Design Week 2020.

Programma

Op woensdag 3 juni trapt This Is Not A Simulation! af met de lancering van ideeën voor het
programma van de eerste redactieraad, bestaande uit Martijn de Waal, Pauline van Dongen,
Jeroen van de Eijnde, Kevin de Randamie, Afaina de Jong en Antoinette Hoes. Het
programma start om 14:00 uur onder leiding van moderator Saskia van Stein. Sprekers zijn
o.a. Tina Lenz, Nadine Ridder en Magriet Koedooder.
De intellectuele opbrengsten van This Is Not A Simulation! worden op termijn onder een
creatieve commons licentie aan het publiek domein beschikbaar gesteld.

Loading more content...