Pakhuis de Zwijger Livecast: De culturele en creatieve sector in coronatijd

Nog maar drie weken geleden sloten theaters, musea en bioscopen van de ene op de andere dag hun deuren. Festivals werden gecanceld, fotografen en popmusici hadden van de ene op de andere dag geen werk meer en architecten en ontwerpers vrezen voor hun toekomst. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigde vertegenwoordigers van de culturele en creatieve sector al op 16 maart bij zich uit op het ministerie en vroeg via Kunsten ‘92 om met haar in gesprek te gaan over mogelijke maatregelen en tegemoetkomingen.

Onder leiding van een ‘Taskforce’ onder regie van Kunsten ’92, en verder bestaande uit Federatie Creatieve Industrie, Creatieve Coalitie en Federatie Cultuur, heeft er vanaf dat moment nauw overleg met het Ministerie van OCW plaatsgevonden over het zoveel als mogelijk beperken van de gevolgen voor de culturele en creatieve sector. In samenwerking met beroeps- en brancheorganisaties en is in zeer korte tijd zo goed als mogelijk de omvang van de schade in kaart gebracht en wordt hard gewerkt aan de vormgeving van een overbruggings- en herstelfonds.

Terwijl de verhalen klein en groot zich opstapelen – soms schrijnend, soms hoopgevend – wordt er door de verschillende partijen keihard aan oplossingen gewerkt. Tijdens deze interactieve live-uitzending wordt door directbetrokkenen inzicht gegeven in de stand van zaken en kunnen via Zoom vragen uit het veld worden beantwoord.

 

Loading more content...