Creatieve industrie en ICT aanjagers van de economische groei

De creatieve industrie en ICT zijn aanjagers van de economische groei in de periode van hoogconjunctuur tussen 2015 en 2018. Het aantal banen in de creatieve industrie groeit in de periode 2015-2018 met 3,4 procent per jaar. Dat is twee keer de gemiddelde jaarlijkse groei van de gehele economie. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Industrie 2019 die Media Perspectives maandag presenteert in Amsterdam.

Voor ICT is het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer 2,6 procent. Gezamenlijk zijn beide sectoren inmiddels goed voor 7,7 procent van de banen in Nederland, de creatieve industrie voor 4 procent. Dat komt neer op 344.000 banen. ICT is goed voor 3,7 procent (320.000 banen).

De belangrijkste uitkomsten van de Monitor op een rijtje:

  • De creatieve industrie en ICT zijn een banenmotor voor Nederland
  • Design is een sterk groeiende bedrijfstak
  • Zelfstandige ondernemers domineren in de creatieve industrie
  • Vanaf 2015 verbindt de creatieve industrie banengroei aan waardegroei
  • De concentratie in de grote steden van de creatieve industrie en ICT neemt toe
  • Tussen de 40 en 60 procent van de creatieve professionals werkt buiten de creatieve industrie
  • De creatieve industrie heeft ook een grote maatschappelijke waarde

Naast het perspectief van de bedrijven in de creatieve industrie, is in de Monitor voor het eerst de rol en betekenis van creatief scheppend talent bepaald voor de werkgelegenheid. Nieuw voor deze editie van de Monitor creatieve industrie is ook de extra publicatie met acht cases van creatieve ondernemers. Die voorbeelden laten zien dat niet alle impact die creatieve makers en bouwers genereren, kan worden gevat in de cijfers van de Monitor. Er vindt veel meer waardecreatie door de creatieve industrie als bron van kwalitatief hoogstaande innovatie en vernieuwing, en als procesinnovator. De creatieve industrie heeft daarom niet voor niets een sleutelrol in het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid.

https://mediaperspectives.nl/publicationdoc/monitor-creatieve-industrie-2019/

Loading more content...