Groei

2,3%

De topsector creatieve industrie groeit jaarlijks met 2,3%

Topsectoren vergeleken, CBS 2015

Loading more content...