Werkgelegenheid

4,5%

De creatieve en culturele sector is goed voor 4,5 procent van de totale werkgelegenheid.

Satellietrekening Cultuur CBS 2019

Loading more content...