Toegevoegde Waarde

25,5

is de bijdrage van de cultuur en mediasector aan het Bruto Binnenlands Product

Satellietrekening Cultuur CBS 2019

Loading more content...