Nieuwe Code Diversiteit & Inclusie

Op 1 november zal minister Ingrid van Engelshoven tijdens Tijdens Beeld & Storm  de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst nemen.

De huidige Code Culturele Diversiteit had een meer vrijblijvend karakter en en was alleen gericht op culturele diversiteit. Het actuele debat over een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie en lichamelijke beperking, heeft nu geleid tot een nieuwe, breder inzetbare code. Deze code wordt maatgevend bij subsidieaanvragen.

Inzending &Awards geopend

De &Award zet jaarlijks een culturele of creatieve organisatie in de schijnwerpers die met succes stappen heeft gezet om diverser en inclusiever te worden. Dit jaar is er een nieuwe &Award in het leven geroepen voor een individuele professional die het positieve verschil heeft gemaakt. De winnaars ontvangen naast de felbegeerde &Award ook een geldprijs van € 20.000 of van € 5.000. De jury, die uit Mylo Freeman, Vincent Bijlo en Zoë Papaikonomou, Shehera Grot en Remco Dongor bestaat, zal zich buigen over de inzendingen die tot en met zondag 6 oktober verstuurd kunnen worden.

De &Award en de Code Diversiteit & Inclusie komen voort uit het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief, een initiatief van de Federatie Cultuur, de Federatie Creatieve Industrie en het Lande- lijk Kenniscentrum voor Amateurkunst en Cultuureducatie. Het Actieplan Cultuur & Creatief

Inclusief gaat vanaf nu in de communicatie verder onder de naam Code Diversiteit & Inclusie.

Loading more content...