FCI lanceert IDOLS*

Op 13 juni lanceerde de Federatie Creatieve Industrie, tijdens CHARGE 2019 in Utrecht, het programma IDOLS*.

Nieuw programma IDOLS* kans voor creatieve en culturele professionals, coaches en opdrachtgevers

Programma vergroot arbeidsmarkt voor sector binnen maatschappelijke uitdagingen.

Amsterdam, 12 juni 2019 – Op 13 juni lanceerde de Federatie Creatieve Industrie, tijdens CHARGE 2019 in Utrecht, het programma IDOLS*. IDOLS* is bedoeld om de markt voor de creatieve en culturele sector te vergroten, en stimuleert en professionaliseert opdrachtgeverschap rond grote maatschappelijke uitdagingen. Creatieve en culturele professionals, coaches en opdrachtgevers kunnen zich vanaf nu aanmelden.

De creatieve en culturele sector is bij uitstek in staat om complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen te vertalen in innovatieve oplossingen waarbij de gebruiker centraal staat. Om deze uitdagingen en de probleemeigenaren op een effectieve manier met de creatieve en culturele professionals te verbinden, is het programma IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS) beschikbaar waarbinnen een tiental projecten zal gaan lopen. Het Ministerie van OCW stelt voor de uitvoering van dit programma eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar.

Arbeidsmarktagenda

IDOLS* is ontwikkeld in het kader van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Opdrachtgevers, onder begeleiding van ervaren coaches, doen ervaring op met de inzet van creatieve en culturele professionals bij maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd doen deze professionals ervaring op met het in consortia samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Door van tien projecten learnings op te halen en deze tegelijkertijd als voorbeeld in te kunnen zetten, draagt IDOLS* bij aan de verruiming van de markt en het verbeteren van de arbeidsmarkt en concurrentiepositie van de culturele en creatieve sector.

De maatschappelijke uitdagingen waar IDOLS* op focust komen voort uit het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet. De vier missiethema’s binnen dit beleid zijn veiligheid; gezondheid & zorg; energietransitie & duurzaamheid en landbouw, water & voedsel. Projecten binnen IDOLS* zullen grotendeels binnen deze missiethema’s vallen.

Tijdlijn

IDOLS* wordt op 13 juni in de Social Impact Factory in Utrecht gelanceerd tijdens CHARGE 2019 van CLICKNL. Naast de lancering van IDOLS*, zal een viertal potentiële opdrachtgevers hun vraagstuk pitchen en is er mogelijkheid om met elkaar te netwerken om consortia te vormen. Daarnaast worden op deze dag de missiethema’s van het missiegedreven innovatiebeleid toegelicht, aan de hand van voorbeelden.

Meedoen?

Geïnteresseerde potentiële opdrachtnemers, opdrachtgevers en coaches kunnen zich vanaf CHARGE online inschrijven via de website die die dag online gaat; www.projectidols.nl. Aanmelden kan tot 1 augustus voor opdrachtgevers en coaches, en tot 15 augustus voor consortia van opdrachtnemers. Op 2 september wordt aan de eerste projecten een ‘go’ gegeven. Het programma loopt tot juni 2020, wanneer de eindpresentatie is gepland.

Meer informatie over dit programma, criteria voor partijen en de tijdslijn, maar ook voor de vraagstukken, verhalen over de aanpak per project en learnings van IDOLS*, wordt vanaf 13 juni via de website gecommuniceerd.

Kijk voor meer informatie op:

___________

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor nadere toelichting kunt u terecht bij:

Marjolein van Vucht, projectleider IDOLS  06 270 57 704, marjolein@projectidols.nl

Gerbrand Bas, Federatie Creatieve Industrie, 06 233 65 775, gerbrand.bas@dutchcreativeindustries.nl

 

Loading more content...