Leden

Het lidmaatschap van onze federatie staat open voor representatieve (koepel- of federatieve verbanden van) branche- en beroepsorganisaties in de creatieve industrie in het algemeen en de creatieve zakelijke dienstverlening in het bijzonder. Niet directe (indirecte of deel-) belangenbehartigers kunnen zich associëren met de coöperatie. Leden kunnen zijn rechtspersonen die de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen hebben.

Leden:


Geassocieerde leden:


Festivalplatform:


Aspirant leden:

Loading more content...