Minister Van Engelshoven: ‘Toon eenheid, dan maken we de sector sterker’

Overleg, treed samen op en wees eensgezind. Dat was de kernboodschap van de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari in Utrecht.

Van Engelshoven, die de hele middag aanwezig was en daarmee liet zien hoeveel belang zij hecht aan de Arbeidsmarktagenda, brak speciaal een lans voor de makers in de zaal. ‘We moeten zorgen dat we de makers koesteren, want alle instituties in de cultuursector bestaan bij de gratie van de makers die met passie ongelofelijk mooie dingen maken. Maar met passie smeer je niet je boterham. Makers zijn professionals die ook de ruimte moeten krijgen om te experimenteren. Als we alleen maar focussen op het publieksbereik en het geld, dan krijg je stilstand.’

Ondertussen is er wel reden voor optimisme, vond Van Engelshoven. ‘Ik vind het heel hoopvol dat we dit gesprek voeren. Zonder de Arbeidsmarktagenda had ik niet in mijn adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur gevraagd om uit te zoeken wat de consequenties zullen zijn van het toepassen van de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde. Het gesprek dat we hier voeren werkt door in het volgende cultuurstelsel.’

Jonathan Ball was door de Federatie Creatieve Industrie, een van de stakeholders van de Arbeidsmarktagenda, ingevlogen om een werksessie te begeleiden over het professionaliseren van opdrachtgeverschap, een van de 21 aktielijnen.

Zie verder www.arbeidsmarkt.cc

Foto: Minister Ingrid van Engelshoven en moderator Ruben Maes (foto’s door Jack Aarts)

Loading more content...

Wees zuinig op elkaar!

Deel de pijn. Help elkaar waar mogelijk. Deel je kennis en faciliteiten, je platformen en kanalen.
Dat betaalt zich later terug: dubbel!

Investeer, nu!

In je kennis en in elkaar. Denk na over duurzame verdienmodellen en strategische allianties.
Zorg dat je gehoord wordt, organiseer je!

Doe waar je goed in bent!

Maar niet voor niks. Ook nu, juist nu! Crisiskorting als het niet anders kan, maar voor niets?
Niet doen! Denk aan je ip en claim to fame!