Fair Practicecode 2.0

De nieuwste versie van de Fair Practice Code, de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie, is tegelijk met een nieuwe website gepubliceerd.

Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari jl. in Utrecht is de Fair Practice Code 2.0 gepresenteerd. Tegelijkertijd ging de nieuwe website fairpracticecode.nl online. De website biedt de mogelijkheid om een quickscan te doen, waarmee werkenden en opdrachtgevers in een tien stappen kunnen testen in hoeverre zij aan de Fair Practice Code voldoen.

Loading more content...