Fair Practicecode 2.0

De nieuwste versie van de Fair Practice Code, de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie, is tegelijk met een nieuwe website gepubliceerd.

Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari jl. in Utrecht is de Fair Practice Code 2.0 gepresenteerd. Tegelijkertijd ging de nieuwe website fairpracticecode.nl online. De website biedt de mogelijkheid om een quickscan te doen, waarmee werkenden en opdrachtgevers in een tien stappen kunnen testen in hoeverre zij aan de Fair Practice Code voldoen.

Loading more content...

Wees zuinig op elkaar!

Deel de pijn. Help elkaar waar mogelijk. Deel je kennis en faciliteiten, je platformen en kanalen.
Dat betaalt zich later terug: dubbel!

Investeer, nu!

In je kennis en in elkaar. Denk na over duurzame verdienmodellen en strategische allianties.
Zorg dat je gehoord wordt, organiseer je!

Doe waar je goed in bent!

Maar niet voor niks. Ook nu, juist nu! Crisiskorting als het niet anders kan, maar voor niets?
Niet doen! Denk aan je ip en claim to fame!