Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

Op maandag 21 januari gaan we, cultuur én creatief, aan de slag tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Samen werken we naar het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor al die makers en mogelijk makers in de culturele en creatieve sector.

“Schoonheid, vormgeving, waarheid, duiding, ontroering, amusement. Op zulke doelen richten zij zich, de werkenden in ons domein waartoe de kunsten, de erfgoedsector, de bibliotheken, de ontwerperswereld en gedeeltelijk ook de media behoren. Voor sommigen lijkt het nog steeds triviaal en bijna ongepast om hen aan te spreken over zaken als: honoraria, auteursrechten, tarieven, scholing, cao’s of verdienmodellen.Toch vormt die tegenstelling–tussen inhoudelijke gedrevenheid en gebrek aan materiële waardering–de basis voor de belangrijkste knelpunten in de arbeidsmarkt van deze sector."

Zo luidt de inleiding van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector die op 14 november 2017 gepresenteerd werd aan de toen kersverse minister van Engelshoven. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben heel veel mensen samen de schouders eronder gezet om deze agenda verder te brengen.

Wat gaan we doen op 21 januari? Samen aan de slag met concrete plannen om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren In gesprek met mensen binnen en buiten de cultuursector over verandering in de praktijk
Helemaal up-to-date de deur uit: dit is waar we staan we met de agendapunten van de Arbeidsmarktagenda. Zo hoor je meer over de laatste versie van de Fair Practice Code en de Fair Practice Scan
Ben jij: Een maker of mogelijk maker in de culturele en creatieve sector
Werkzaam bij een fonds, gemeente of ministerie? Vertegenwoordiger of lid van beroepsverenigingen, vakbonden, brancheverenigingen, koepels? Op een andere manier betrokken bij de positie van de culturele en creatieve sector op de arbeidsmarkt?
Meld je dan hier aan!
Verder inlezen? Kijk dan hier.

Loading more content...