Cultuurbeleid voor 2021 en verder

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) denkt samen met de cultuursector na over het huidige cultuurbeleid. Functioneert het beleid, of is het toe aan een herziening? Hoe willen we dat het cultuurbeleid er vanaf 2021 uit ziet?

OCW onderzoekt of het huidige cultuurbeleid verbetering nodig heeft. Dit doet OCW samen met makers, instellingen en anderen werkzaam in de culturele sector. Maar ook samen met het IPO (het overleg van de provincies), de G9 (de 9 grootste gemeenten) en de VNG (de Vereniging Nederlandse Gemeenten). De Raad voor Cultuur is wettelijk adviseur van de regering. Deze raad adviseert bij de beleidsontwikkeling.

Gistermiddag 14 juni vond in Theater Diligentia in Den Haag de bestuurlijke aftrap plaats van het traject rond de stedelijke en regionale profielen.

Loading more content...