Pleidooi voor een betere markttoegang

Een onderzoek, geleid door leden van het b.creative-netwerk in februari 2018, informeert de ontwikkeling van een Europees Mobiliteitsfonds voor kunst en cultuur [1] vanuit het oogpunt van culturele en creatieve ondernemers met de volgende hoofdboodschappen:

  • Culturele en creatieve ondernemers pleiten voor verbeterde mobiliteit voor marktverkenning en -ontwikkeling, opleidingsworkshops en netwerkevenementen;
  • Naast de bestaande mobiliteitsregelingen voor kunst en cultuur moet het Europees Mobiliteitsfonds zo worden ontworpen dat het aansluit op de behoeften en praktijken van culturele en creatieve ondernemers;
  • Administratieve formaliteiten moeten worden vereenvoudigd om belemmeringen voor mobiliteit weg te nemen;
  • Financiële steun voor reizen en dekking van opleidings-- of evenementenvergoedingen moet deel uitmaken van het toekomstige Europese Mobiliteitsfonds voor Kunst en Cultuur.

Ondernemers, vertegenwoordigers van culturele en creatieve bedrijven, overheidsinstanties die ondernemers in cultuur en de creatieve industrie ondersteunen, creatieve hubs en incubators, co-working spaces, NGO's en festivalorganisatoren uit 20 landen (waaronder de EU, Azië en Noord-Amerika) droegen bij aan dit onderzoek.

De steekproef omvat professionals die voornamelijk actief zijn in de uitvoerende en visuele kunsten, design en mode, maar ook in boeken en kranten, erfgoed, muziek, ambachten, film en video, architectuur, reclame, luxegoederen en sectoroverschrijdend werken.

Loading more content...