NWO investeert 8,4 M€ in onderzoek creatieve industrie

NWO draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019

Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,7 miljard euro geïnvesteerd. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Voor de topsector creative industrie is 8,4 miljoen beschikbaar.

De topsector Creatieve Industrie heeft de afgelopen jaren bewezen op het brede terrein waarvoor zij staat, succesvolle samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfsleven op te kunnen zetten. In aansluiting op de groeimogelijkheden van de sector en de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) zijn onderzoeksmogelijkheden in het innovatiecontract opgenomen voor de verschillende programmalijnen van deze KIA: Design for Change, The Human Touch, Value Creation.

De bijdrage aan deze topsector is tot stand gekomen in overleg met topteam en TKI CLICKNL. De ambitie van NWO voor het innovatiecontract 2018-2010 is in lijn met de vorige propositie, gericht op het verder ontwikkelen en versterken van de kennisbasis voor de creatieve industrie en het uitbouwen van de mogelijkheden voor de creatieve industrie om tot samenwerking te komen met de andere topsectoren. Daarom wordt ingezet op onderzoeksprogramma’s die sectorale kennisverbinding mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen. De inzet van NWO is ook gericht op bredere maatschappelijke uitdagingen.

Loading more content...