Voortgangsrapportage Human Capital

Human Capital is een kritieke succesfactor voor het realiseren van economische groei. In mei 2015 hebben daarom de boegbeelden van de negen topsectoren, samen met VNO-NCW, besloten dat samenwerking tussen de topsectoren onderling en met partners op het terrein van Human Capital belangrijk is.

De gezamenlijke acties waarmee een impuls wordt gegeven aan de toekomstbehendigheid van de beroepsbevolking zijn inzichtelijk gemaakt in de Roadmap Human Capital Topsectoren 2016 – 20203. De Roadmap bundelt de krachten van de topsectoren en vergroot daarmee de impact. Tevens fungeert de Roadmap als een hefboom om partners (privaat en publiek) op het terrein van Human Capital in dezelfde richting te bewegen. Deze Roadmap bestaat naast de afzonderlijke Human Capital Agenda’s van iedere topsector.

thumbnail of bijlage 1 090717_PBT_Voortgangsrapp_HC-Roadmap_Binnenwerk_170x240_CMYK_LR (002)

Loading more content...