Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector

Afgelopen dinsdag 14 november 2017 ontving de nieuwe minister OCW, Ingrid van Engelshoven uit handen van Jan Zoet, voorzitter van Kunsten ’92, in Den Haag de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector.

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan deze arbeidsmarktagenda. Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

De uitvoering van de agenda heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. De Federatie Dutch Creative Industries heeft zich bereidt verklaard het voortouw te nemen bij het vergroten van het verdienvermogen van de creatieve en culturele sector.

 

Loading more content...