Fair Practice Code Creatieve Industrie

Tijdens de bijeenkomst in Veem Huis voor Performance op 3 oktober wordt de eerste versie van de Fair Practice Code in de kunsten aangeboden aan demissionair minister Bussemaker.

De Fair Practice Code is een kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals uit vele disciplines heeft de eerste versie van de Fair Practice Code opgesteld. De code biedt concrete handvatten voor makers, cultuurwerkers, gezelschappen, instellingen, fondsen en overheden in de culturele sector. Basisprincipes zijn Fair Pay, Fair Chain en Fair Share.

De code is een praktische uitawerking van de Arbeidsmarktagenda voor de cultuur- en creatieve sector, waarvoor Kunsten ‘92 in 2016 van minister Bussemaker de opdracht kreeg en die dit najaar gereed zal zijn.

De Fair Practice Code die op 3 oktober aan de minister wordt overhandigd is een eerste versie. In de komende periode is het de bedoeling om met zoveel mogelijk mensen uit de culturele en creatieve wereld te onderzoeken wat er nodig is om de code te optimaliseren en praktisch inzetbaar te maken. De werkbijeenkomst op 3 oktober is een eerste stap in dat proces.
Na een openingsstatement door Felix Rottenberg (voorzitter bestuur van de Amsterdamse Kunstraad en van Nieuw Geneco) en verhalen uit praktijk door kunstenaars, wordt het publiek onder leiding van Rune Peitersen uitgedaagd om concreet met de Fair Practice Code aan de slag te gaan.

Op 2 en 3 oktober ontvangt DutchCulture vertegenwoordigers van initiatieven uit België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië die zich inzetten voor een betere arbeidsmarktpositie van kunstenaars en goed werkgeverschap van opdrachtgevers. De delegatie is aanwezig bij de bijeenkomst.

Voorafgaand het programma vindt van 18:00 tot 19:00 uur een panelgesprek plaats. De culturele infrastructuur verschilt van land tot land, maar dat de financiële crisis en de daaropvolgende bezuinigingen impact hebben gehad op kunst en cultuur, en vooral de individuele maker, is in al deze landen duidelijk. Wat hebben zij de afgelopen jaren ondernomen om de positie van de kunstenaar te verbeteren? Welke inzichten en ervaringen uit het buitenland zijn voor ons nuttig?

Met: Axel Tangerding van BFDK (Duitse federatie voor onafhankelijke podiumkunsten). Julie McCalden van The Artists Information Company; Paying Artists Campaign (Engeland). Patrick Sterckx van WPZimmer, oKo overleg kunstenorganisaties (België). Nicholas Y Galeazi van State of the Arts (België). Alberto Cossu van Macao Milan (Italië). Ingrid Vranken van SPIN (België). Meer over deze buitenlandse delegatie: http://dutchculture.nl/nl/nieuws/fair-practice-de-kunsten

Dinsdag 3 oktober 2017
18.00 tot 19.00 uur Paneldiscussie
19.00 tot 19.30 uur Pauze en inloop voor:
19.30 tot 21.30 uur Fair Practice werkbijeenkomst
Veem Huis voor Performance
Van Diemenstraat 408 – 410
1013 CR Amsterdam

AANMELDEN

Loading more content...