Fietsen op Vals Plat

Ter gelegenheid van het afscheid van Harry Starren als voorzitter van de Federatie Dutch Creative Industries verscheen een bescheiden publicatie in een eveneens bescheiden oplage onder de titel 'Fietsen op Vals Plat'. 

Het boekje is een collage van citaten. We hebben de verleiding weerstaan nieuwe teksten toe te voegen aan het bestaande. Er is genoeg. Wat opdoemt, is een palet aan observaties. Een zwerm die in alle verscheidenheid een patroon vormt en richting geeft. Het laat zien dat het belang van creativiteit voor economie en samenleving wordt herkend, de rol van professional groot kan zijn en dat nieuwe invalshoeken en gedegen vakmanschap het verschil kunnen maken.

De citaten zijn bouwstenen voor een betoog. De lezer kan wat ons betreft zijn gang gaan. De ordening is thematisch en de volgorde is chronologisch. Telkens is naar de bron verwezen als een poging tot verleiding om het rapport of de publicatie op te zoeken. We hebben een trailer willen maken, zoals je die ook wel in de bioscoop ziet. Een mozaïek. Het is een uitnodiging om op enig moment de bron te raadplegen, de film te gaan zien.

Waar hebben we het over (als we spreken over creativiteit)? ‘To define something is to limit it’s meaning’. Elke ordening is arbitrair. Dat geldt zeker voor deze ordening. Wat verstaan onder creativiteit (geel), wat betekenen creativiteit en de creatieve industrie voor de economie en de samenleving (groen) en ten slotte welke rol spelen de spelers en wat verwachten we van elkaar (rood).

thumbnail of FoVP

 

Loading more content...