Harry Starren draagt voorzitterschap over aan Han Bekke

Tijdens  de ledenvergadering van 7 juni droeg Harry Starren het voorzitterschap van de Federatie Dutch Creative Industries over aan Han Bekke.

Harry Starren die op 1 oktober 2012 Hedy d'Ancona als voorzitter opvolgde neemt op vrijdagmiddag 30 juni met een mini-symposium afscheid in Mediamatic. Zie voor de aankondiging elders op deze site.

Han Bekke (was penningmeester) zal de Federatie als tijdelijk voorzitter begeleiden naar de volgende fase waarvan de contouren steeds duidelijker worden. Het bestuur van de Federatie bestaat nu uit Han Bekke, voorzitter a.i., en Gerbrand Bas, secretaris.

Loading more content...