Service Design Masterclasses voor MKB-maakbedrijven

Het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen maar om het leveren van succesvolle product-dienstencombinaties. Via masterclasses worden MKB-ondernemers uit de maakindustrie in de gelegenheid gesteld tot het opdoen van de benodigde kennis voor deze omslag.Service design masterclasses worden aangeboden door de Service Science Factory, TU Delft, Hogeschool Utrecht en de  Hogeschool van Amsterdam.

De service design masterclasses zijn onderdeel van een beleidsexperiment vanuit het ministerie van Economische Zaken. MKB maakbedrijf betalen daarom een bescheiden eigen bijdrage. Bij overtekening zal worden geloot.

Loading more content...