Expertmeeting Intellectueel Eigendom

Vandaag, woensdag 12 april 2017, bespraken twaalf experts en ervaringsdeskundigen het onderwerp intellectueel eigendom en de creatieve industrie.

Sinds kort beschikt de creatieve industrie namelijk over een eigen gespecialiseerd aanspreekpunt bij het Octrooicentrum. Dat feit was de aanleiding om het netwerk van ie-specialisten bij de beroeps- en branchorganisaties kennis te laten maken met Yp Kroon en vv. Het werd een levendige discussie waar onder andere de toegankelijk van de informatie, de interface met de praktijk maar ook de aanbestedingsvoorwaarden en ontwikkelingen rond 'big data' aan de orde kwamen.

Behoefte lijkt te bestaan, van zowel van de kant van overheid als die van de sector, aan een inzicht in toekomstige ontwikkelingen. Wellicht volgt daar een concrete actie op.

  • http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten
Loading more content...