Suzanne Leclaire-Noteborn nieuwe voorzitter Federatie Cultuur

De Federatie Cultuur (FC) heeft Suzanne Leclaire unaniem benoemd tot voorzitter. De FC is de koepel van brancheverenigingen in de Cultuursector en verenigt de bibliotheken, centra voor de kunsten, galeries, musea en podiumkunstproducenten, -podia en festivals. Leclaire (41) werkt als zelfstandig adviseur voor de cultuursector, overheid en het bedrijfsleven. Ze was eerder onder meer leidinggevende bij het Ministerie van OCW en directeur-bestuurder van het centrum voor de kunsten Pier K. "Met Leclaire kiest de FC voor een verbinder die de krachten in het cultuurveld kan bundelen. De kunst- en cultuursector is in transitie en die eendracht is meer dan ooit nodig." Aldus Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en vice- voorzitter van de FC. Leclaire volgt per 1 juli a.s. Erik Akkermans op, die ruim vier jaar de FC heeft geleid. Onder zijn voorzitterschap nam de FC een belangrijke positie in het verkeer tussen de brancheverenigingen en landelijke partijen waaronder de overheid. Akkermans was de trekker van grote projecten op sociaal gebied, zoals het Sectorplan Cultuur en het mobiliteitsproject voor de vanwege bezuinigingen ontslagen werknemers in de cultuur. "Dankzij Akkermans is de FC een spil in het cultuurbeleid geworden. Zijn inzet heeft de FC op de Haagse kaart gezet" zo stelt Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging en penningmeester van de FC.

De Federatie Cultuur bestaat uit de volgende leden:

  • Koepel Opera
  • Cultuurconnectie Branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening
  • NAPK Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
  • NGA Nederlandse Galerie Associatie
  • Museumvereniging
  • VNPF Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals
  • VOB Vereniging van Openbare Bibliotheken
  • VSCD Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties
Loading more content...