Syb Groeneveld nieuwe bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Minister Bussemaker heeft Syb Groeneveld benoemd tot directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op voordracht van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 september 2016 Janny Rodermond op.

‘Groeneveld heeft bewezen op inspirerende wijze met ontwerpers tot bijzondere resultaten te komen. De verbreding van het Stimuleringsfonds naar de creatieve industrie succesvol is gerealiseerd. Ik ben ervan overtuigd dat Groeneveld de sprong kan maken naar een nieuwe ontwikkeling van het fonds’, aldus voorzitter van de Raad van Toezicht Roelof Bleker.

Groeneveld (1971) was eerder bestuurder bij denktank Kennisland, hoofd nieuwe media bij het Mediafonds en was verantwoordelijk voor de eerste twee interactieve programma’s op het Nederlands Film Festival. Hij is momenteel manager strategie en beleid van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Interdisciplinair en internationale ontwerpcultuur

Groeneveld: ‘Het is een fantastische uitdaging om samen met mijn nieuwe collega’s het fonds verder vorm te geven. De Nederlandse creatieve ontwerppraktijk heeft steeds meer een interdisciplinair karakter en vertrekt minder vaak vanuit rigide beroepskaders. Dat levert nieuwe perspectieven en oplossingen op voor onderwerpen zoals klimaat, verstedelijking en duurzaamheid. Als cultuurfonds zullen we de komende jaren die maatschappelijke impact van ons programma nog beter in kaart brengen en succesvolle initiatieven internationaal presenteren.

Janny Rodermond, die met pensioen gaat, leidde tien jaar het Stimuleringsfonds voor Architectuur en drieënhalf jaar het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Onder haar leiding is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in de afgelopen jaren in omvang en betekenis gegroeid, dankzij haar visie op de veelzijdigheid van de ontwerpcultuur.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur, gevestigd in Rotterdam. Het fonds biedt met verschillende subsidieregelingen en programma’s ruimte aan makers en instellingen in de creatieve industrie voor experiment, onderzoek en innovatie. Het fonds heeft een jaarbudget van ongeveer vijftien miljoen euro. De aanstelling van Groeneveld is voor vijf jaar.

www.stimuleringsfonds.nl

Loading more content...