Twee jaar Creative Europe

Op 1 januari 2014 ging het Creative Europe programma (2014-2020) van start met als doelstelling om de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en game-industrie te versterken. Het programma heeft een budget van 1,46 miljard euro voor een periode van zeven jaar; 56% is bestemd voor MEDIA, 31% voor Cultuur en 13% voor een cross-sectoraal subprogramma. Creative Europe is het belangrijkste instrument van de EU om audiovisuele en culturele initiatieven in Europa en daarbuiten te bevorderen. Tegelijkertijd heeft het ook een directe impact op de economische groei en werkgelegenheid, in lijn met de Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU voor jaren tot aan 2020. In 2015 heeft het subprogramma Cultuur in Nederland 19 organisaties ondersteund.

In deze resultatenbrochure zijn, in lijn met het Creative Europe programma, de subprogramma’s Cultuur en MEDIA (zie ommezijde) samengevoegd. Dit geeft een goed overzicht van hoe de Nederlandse culturele sector, zowel direct als indirect, van het Creative Europe profiteert.

thumbnail of CULTUUR_Resultaten_2015_web

Loading more content...

Aan het einde van bijna elke week krijgen de leden en relaties van de Federatie Creatieve Industrie een actueel overzicht toegestuurd van zo’n beetje alles wat de creatieve industrie regardeert. Dat kan betrekking hebben op het Nederlandse overheidsbeleid, het beleid van de Europese Commissie, subsidiemaatregelen, wetgeving, publicaties et cetera. En voor het goede begrip: het betreft een knipselkrant met hier en daar een toelichting en geen aangeklede nieuwsbrief. Wilt u ook gebruik van deze dienst? Abonneren kan via onderstaand formulier:

 
Akkoord
Niet akkoord