‘Jobcrafting’ belangrijk voor creatief van de toekomst

‘Jobcrafting’ - het bewust vormgeven, herdefiniëren van je werk en het blijven ontwikkelen van jezelf en je eigen kennis en vaardigheden – zou meer onderdeel moeten worden van de beroepscultuur in de Nederlandse creatieve industrie. Hierbij is en belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs en de creatieve branche- en beroepsorganisaties. Maar een minstens even grote verantwoordelijkheid ligt bij creatieve bureaus en professionals zélf.

Organisatieontwikkeling, strategisch personeelsbeleid, talentontwikkeling en nieuwe competenties maken bureaus en creatieven toekomstbestendig. Aandachtpunt voor de meeste ZZP-ers en MKB-ers is het organiseren van voldoende tijd en geld voor deze ‘education permanente’. Dit om te blijven investeren in het creatieve- en het verdienvermogen van je eigen onderneming én van de Nederlandse creatieve industrie.

De creatieve industrie zal hierbij haar eigen specifieke leercultuur verder moeten versterken. Die leercultuur bestaat vooral uit ‘learning on the job’ en leren van elkaar. Bijvoorbeeld door een meester-gezel aanpak, in company trainingen, meedoen aan onderzoek en experiment, het bijwonen van inspirerende talks en events, het samen bezoeken van beurzen en festivals, kennis delen in netwerken. Creatieve professionals moeten zichzelf blíjven scholen voor de creatieve banen van de toekomst, waarvan we vaak nog niet precies weten welke dat zullen zijn. Het zou mooi zijn als de overheid dit fiscaal nog meer zou stimuleren. Die investering brengt uiteindelijk méér op dan het kost.

Désiree Majoor, trekker human capital agenda Topteam creatieve industrie, lid Dutch Creative Council
Harry Starren, voorzitter Federatie Dutch Creative Industries

Loading more content...