Advies internationaal cultuurbeleid Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft op 8 maart jl door middel van een brief gereageerd op de adviesaanvraag van de ministers Jet Bussemaker en Bert Koenders over de 'toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020'.

De raad pleit in haar advies onder meer voor een eenvoudige en heldere uitvoeringsstructuur: "Het is van belang meer samenhang aan te brengen tussen de activiteiten van fondsen, ondersteunende instellingen en posten; en de verantwoordelijkheden van deze instellingen beter te formuleren."

thumbnail of advies.internationaal.cultuurbeleid.RC.2016.07336.1

  • Voor het volledige advies klik hier
Loading more content...