Presentatie Tweede Creatief Manifest in Nieuwspoort

Vanochtend, 3 februari 2016, werd in Nieuwspoort tijdens een speciale 'Open Ledenvergadering' van de Federatie Dutch Creative Industries het '2e Creatief Manifest' gepresenteerd aan, en besproken met de kamerleden Michiel van Veen (VVD), Agnes Mulder (CDA), Jacques Monasch en Tanja Jadnanansing (PvdA)

Dit Creatief Manifest, bedoeld als handreiking aan de programmacommissies van de politieke partijen, adresseert zeven voor de creatieve industrie belangrijke acties op drie hoofdlijnen (voor de inhoud zie elders op deze site): kennis en innovatie, opschaling en internationalisering en talentontwikkeling en ondernemerschap. Het gesprek volgt op een succesvol werkbezoek in oktober van het vorige jaar aan de Dutch Design Week in Eindhoven en is zal later dit jaar worden gevolgd door een werkbezoek aan creatieve bedrijven in Amsterdam.

Op deze manier wordt, overigens in nauwe samenwerking met het ook in de Haag vertegenwoordigde Topteam Creatieve Industrie en het Dutch Creative Council een intensieve relatie opgebouwd en onderhouden met de politieke partijen die aan meer begrip moet bijdragen voor de typische eigenschappen van deze sector.

Zie hier voor een beeldimpressie, foto's Jelle Koch

Loading more content...