Creatief Manifest roept politiek op tot actie

Amsterdam, 3 februari 2016 - “Sla een brug tussen onderzoek, creativiteit en ondernemerschap en focus op talentontwikkeling, opschaling en internationalisering om onze concurrentiepositie te versterken”. Dat is de strekking van het vandaag in Nieuwspoort gepubliceerde “Tweede Creatief Manifest”. Het Topteam Creatieve Industrie, de Federatie Dutch Creative Industries en Dutch Creative Council roepen alle politieke partijen op tot actie.

De creatieve industrie heeft zich in nog geen zes jaar ontwikkeld tot een ambitieuze, goed georganiseerde topsector met een unieke kennisinfrastructuur en een internationaliseringsstrategie die ook in buitenland wordt opgemerkt. Desondanks is actie noodzakelijk om deze positie te versterken en uit te groeien tot meest creatieve industrie van Europa. Daarom roept de creatieve industrie in het 'Creatief Manifest' op tot actie op drie thema’s die noodzakelijk zijn om de kracht van de creatieve industrie te behouden en versterken.

 

Kennis en Innovatie

Een brug slaan tussen onderzoek, creativiteit en bedrijfsleven. Dat is één van de belangrijkste voorwaarden voor nieuwe kennis en succesvolle innovatie. Waarbij ontwerpend onderzoek wordt gestimuleerd met realistische voorwaarden voor co-financiering en wildcards bij grote overheidsaanbestedingstrajecten ruimte creeren voor de creatieve industrie. Jeroen van Erp, voorzitter Dutch Creative Council: “Een komend Kabinet doet er goed aan de nationale en internationale inzet van de Nederlandse creatieve industrie bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken actief te bevorderen.”

 

Internationalisering en Opschaling

Een meerjarig programma met gerichte inzet op vraagontwikkeling, deelname aan toonaangevende crossover beurzen en missies in binnen- en buitenland is noodzakelijk om de internationaliseringsambities van de sector te helpen realiseren. Door middel van ‘incubators' voor creatieve starters en snelle groeiers worden creatieve concepten opgeschaald en sneller naar de markt worden gebracht.

 

Talentontwikkeling en Ondernemerschap

De ontwikkeling van zogenaamde ‘21st century skills’ moet centraal staan bij talentontwikkeling: leven en werken met technologie en ‘nieuwe’ media met ruimte voor samenwerken, kritisch denken en creativiteit. “Creativiteit heeft baat bij veelvormigheid en dat is precies waarom een open en flexibele arbeidsmarkt binnen Europa, en een ruimhartig visumbeleid buiten Europa, wezenlijk is. Verder zijn naast het reguliere onderwijs praktijkgerichte parttime opleidingen nodig om een leven lang leren mogelijk te maken. Fiscaal aantrekkelijk want investeringen in opleidingen verdienen zich op termijn altijd terug." aldus Harry Starren, voorzitter Federation Dutch Creative Industries

Het creatief manifest roept tenslotte op  om de typische eigenschappen (diversiteit, MKB en ZZP’ers, waarde van intellectueel eigendom) van de creatieve industrie te erkennen en ruimte te bieden voor experiment en maatwerk met focus ligt op crossovers tussen de creatieve industrie en andere topsectoren en samenwerking met andere koepel- en sectororganisaties in binnen- en buitenland.

Noot voor de redactie: 

Inlichtingen: Gerbrand Bas 0623365775, gerbrand.bas@dutchcreativeindustries.nl

thumbnail of DCI-Manifest 2016 210x594fc

Over de Creatieve Industrie: De creatieve industrie is één van de negen topsectoren, dit zijn sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Of het nu gaat om Dutch Design, serious gaming of dance muziek, de Creatieve Industrie is wereldwijd steeds toonaangevender. Daarmee is zij één van Nederlands grootste topsectoren. Met haar gebundelde, creatieve disciplines is ze niet alleen gewend om zich te buigen over vraagstukken van morgen, maar geeft ze (toekomstige) veranderingen ook écht vorm. Van maatschappelijk tot technisch, zo zorgt ze elke dag voor weer een nieuwe doorbraak. Gewoon door anderen op weg te helpen.

Loading more content...