Bezoek Tweede Kamerleden DDW

Een delegatie kamerleden uit de vaste kamercommissies Economische Zaken en OCW uit de Tweede Kamer bracht op uitnodiging van oa de Federatie Dutch Creative Industries op 19 oktober een werkbezoek aan de topsector creatieve industrie. Het werkbezoek vond plaats tijdens Dutch Design Week in Eindhoven, Noord-Europa’s grootste festival voor creativiteit en design. Centraal stond de ambitie om ‘Nederland de meest creatieve economie van Europa te maken’ en de vraag hoe creatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheid hier samen voor kunnen zorgen.

Tijdens het bezoek gaven Rob van Gijzel, Burgemeester van Eindhoven, Jeroen van Erp, voorzitter van de Dutch Creative Council, en Martijn Paulen, directeur van Dutch Design Week hun visie op het belang van de creatieve industrie voor Nederland en Brainport Eindhoven. Creatieve ondernemers, ontwerpers en onderzoekers gaven de Tweede Kamerleden korte presentaties en demonstraties en gingen met hen in gesprek. De Kamerleden bezochten daarnaast innovatieve onderzoeks- en ontwerpprojecten van de drie technische universiteiten en de Graduation Show van Design Academy Eindhoven.

Het bezoek vond plaats tijdens Noord-Europa’s grootste festival voor creativiteit en design, waar ieder jaar meer dan 2400 ontwerpers zichzelf presenteren aan zo’n 260.000 bezoekers uit binnen en buitenland. Dutch Design Week bedient een groot publiek van vakspecialisten, tot breed geïnteresseerde bezoekers die op de meer dan 400 evenementen en 100 locaties een kijkje kunnen nemen in hoe onze wereld er morgen uit ziet. DDW hoort tot de absolute wereldtop van designevenementen en biedt behalve een podium voor innovatie ook zicht op de processen, cross-overs en talenten die de innovaties mogelijk maken.

De creatieve industrie werkt hard aan nieuwe publiek-private onderzoekprogramma’s, innovatieprojecten en netwerken met de creatieve industrie. Creativiteit en ondernemerschap kunnen volgens de creatieve sectoren nog verder worden versterkt via strategische events in Nederland en het buitenland. Deze ‘21st centrury skills’ dienen stevig verankerd worden in het onderwijs, bij bedrijven en overheden. Advies en risicokapitaal voor creatieve start-ups bij de opschaling van hun product of dienst zijn hard nodig. Andere speerpunten zijn het actief betrekken van de creatieve industrie bij het oplossen van maatschappelijke doelstellingen. Hiervoor zijn gezonde concurrentie, maatwerk per creatieve (sub)discipline en goede samenwerking met opdrachtgevers belangrijke randvoorwaarden.

Nederland is een creatief land en heeft een uitstekende uitgangspositie om onze welvaart, welzijn en duurzaamheid te behouden en te bevorderen. Hiervoor wil de creatieve industrie het ruim aanwezige creatieve, menselijke kapitaal zo goed mogelijk benutten voor economie, cultuur en maatschappij. Zo kunnen we ons nationaal en international blijven bewijzen als innovatief en concurrerend land. Dit is cruciaal om voorop te blijven lopen maar ook omdat Nederland en de wereld zich gesteld zien voor grote maatschappelijke opgaven, zoals zorg, energie, duurzaamheid en omgaan met de steeds verdergaande digitalisering. Deze opgaven vragen om integrale oplossingen, waarbij de verbeeldingskracht creatieve industrie goed kan worden ingezet.

Loading more content...