EU: Access to finance

De EU stelt een nieuw en interactief zoekhulpmiddel open voor helpt bij het aanvragen van een door de EU gesteunde financiering.

Er is EU-financiering beschikbaar voor starters, ondernemers en bedrijven, ongeacht de omvang of sector. Er is een breed scala aan financiering beschikbaar: microkrediet, leningen, waarborgen, vermogensfinanciering enzovoort. De EU steunt elk jaar meer dan 200 000 bedrijven. Hoe het werkt? Het besluit tot verstrekking van EU-financiering zal worden gemaakt door de plaatselijke financiële instelling zoals banken, waarborgmaatschappijen of angel investor. Dankzij de steun van de EU kunnen plaatselijke financiële instellingen bijkomende financiering voor bedrijven voorzien. De exacte financieringsvoorwaarden — het bedrag, de duur, de rente en de kosten — worden bepaald door de betrokken financiële instellingen.

Loading more content...

Aan het einde van bijna elke week krijgen de leden en relaties van de Federatie Creatieve Industrie een actueel overzicht toegestuurd van zo’n beetje alles wat de creatieve industrie regardeert. Dat kan betrekking hebben op het Nederlandse overheidsbeleid, het beleid van de Europese Commissie, subsidiemaatregelen, wetgeving, publicaties et cetera. En voor het goede begrip: het betreft een knipselkrant met hier en daar een toelichting en geen aangeklede nieuwsbrief. Wilt u ook gebruik van deze dienst? Abonneren kan via onderstaand formulier:

 
Akkoord
Niet akkoord