‘Ruimte voor Cultuur’

Op maandag 14 december 2015 vindt dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het centrale thema is dit jaar 'Ruimte voor Cultuur'.Steden, of preciezer gezegd, stedelijke regio's worden gezien als brandpunt van creativiteit en innovatie. De relatie tussen steden en de kunst- en cultuursector ontwikkelt zich steeds intensiever. Welke initiatieven zijn goede voorbeelden en een inspiratie voor anderen? Hoe manifesteert cultuur zich op stedelijk, regionaal, nationaal én internationaal niveau? En andersom: welke betekenis hebben cultuur en cultuurbeleid voor de stedelijke en regionale ontwikkeling? Deze en andere vragen staan centraal tijdens Cultuur in Beeld 2015.

Doet u mee?

Om nieuwe initiatieven en trends maar ook uw ervaringen en vragen duidelijk in beeld te krijgen, hebben wij uw inbreng nodig.
Daarom vragen we u naar:
- Een onderwerp of thema voor een sterk debat
- Uw ervaringen, prangende vragen en mooie successen
- Interessante sprekers die u wilt horen
- Uw samenwerkingen met een internationaal karakter

Kies een creatieve invalshoek of zorg voor een originele uitvoering. Wellicht wordt uw voorstel geselecteerd en krijgt u de kans deze ook daadwerkelijk uit te voeren.

Dien hier vandaag nog uw voorstel in! Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 18 september 2015.
Uw deelname garanderen? Meld u direct aan!
http://www.cultuurinbeeld.com/aanmelden/ 

Loading more content...