Nieuw: ‘Pieken en Dalen in de Creatieve Industrie’

In het zojuist verschenen boek 'Pieken en Dalen in de Creatieve Industrie' van Frits Grotenhuis wordt een oproep gedaan om het huidige topsectorenbeleid te continueren, maar wel met de nodige aanpassingen. In dit boek wordt voor het eerst een integraal overzicht gegeven van de creatieve industrie in Nederland over de periode 2003-2015. Daarbij worden feiten en inzichten met de lezer gedeeld die een opmerkelijk overzicht van pieken en dalen opleveren. Met ups en downs heeft de creatieve industrie zich van sleutelgebied ontwikkeld tot topsector.

Een innovatieve topsector met circa 130.000 bedrijven van gemiddeld nauwelijks twee werknemers. De creatieve industrie representeert ruim 10% van alle Nederlandse bedrijven en draagt circa 2% bij aan de economie. Een sector die meer dan tien jaar geleden begon met een samenhang van toevalligheden en veel scepsis, is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het Nederlandse innovatielandschap.

Aan de creatieve industrie zelf de uitdaging haar waarde te verzilveren; de belofte en groei zitten in de cross-overs naar andere sectoren. Vraagstukken van morgen vragen om integrale oplossingen waar voor de creatieve industrie bij uitstek een rol is weggelegd!

Loading more content...