Flexibiliteit in creatieve industrie noodzaak

Het Financieel Dagblad, 23 juli 2015 - Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met zijn nieuwe Wet Werk en Zekerheid meer vaste banen creëren. Maar zijn aanpak is niet toegesneden op de dynamiek van een snelgroeiende sector met veel kleine bedrijven en zelfstandigen. De creatieve industrie pleit voor een aanpassing van het ontwerp. Want terwijl de vaste kern bij veel creatieve bedrijven juist kleiner wordt, groeit de flexibele schil. Creatieve bedrijven willen goede medewerkers graag aan zich binden, maar louter vaste aanstellingen werken contraproductief en remmen groei. De creatieve sector kenmerkt zich door sterk wisselende werkvoorraden, veel projectmatig werk en dynamische projectteams. Kruisbestuiving is de grote kracht van vele zelfstandigen. Ze leveren een essentiële bijdrage aan innovatie bij hun opdrachtgevers. Zij wíllen in veel gevallen helemaal geen vaste baan, maar betekenisvol werk. Minister Asscher houdt er zelf rekening mee dat de wet over een paar jaar moet worden aangepast. De vormgeving van een nieuwe Nederlandse arbeidsmarkt is een uitdagende opgave. Wij pleiten voor een meer contractneutrale aanpak die betrekking heeft op álle werkenden, van zelfstandigen tot vaste medewerkers. Werkgelegenheid, voldoende zekerheid en betere toegang tot elementaire voorzieningen zoals opleiding, hypotheek, pensioen en sociale zekerheid zijn het doel. Dit vraagt om wetgeving die erkent dat er grote verschillen bestaan tussen branches, soorten arbeidsrelaties en voorkeuren van mensen. Wetgeving die ruimte biedt voor maatwerk in plaats van ‘one size fits all’. Wij gaan hierover graag in gesprek.

Jeroen van Erp is voorzitter Dutch Creative Council, Harry Starren is voorzitter Federatie Dutch Creative Industries.

Loading more content...