Toekomstig cultuurbeleid en de creatieve industrie

Woensdag 24 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Bussemaker voor de cultuurplanperiode 2017-2020 in de Tweede Kamer besproken. Met een extra investering van 18 miljoen euro in de culturele sector beoogt de minister meer ruimte aan kunstenaars en culturele instellingen te geven voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten.

In de beleidsbrief komt de creatieve industrie niet uitvoerig aan bod. In het najaar komt er een aparte brief van OCW, gericht aan de Tweede Kamer, waarin de visie op de creatieve industrie breder wordt beschreven en de positionering ten opzichte van andere sectoren aandacht krijgt. Aanleiding voor deze beleidsbrief is het adviesvan de Raad van Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, dat dit voorjaar is verschenen. Bovendien krijgt de ondersteuning van de sector bij internationale ambities een vervolg in een aparte beleidsbrief voor Internationalisering. Overgenomen van:

Loading more content...