Show me the Money! Update

Gisteren, direct na afloop van de ledenvergadering van de Federatie Dutch Creative Industries, werd door Dutch Creative Councillid Peter van Gelderen de brand nieuwe publicatie 'Show me the Money!' overhandigd aan Federatievoorzitter Harry Starren.

“Er gaapt een gat tussen de financieringsbehoefte van ondernemers in de creatieve industrie en de financieringsmogelijkheden van de financiële dienstverleners. Met behulp van dit boekje proberen we het creatieve bedrijfsleven met groeiambities een helpende hand te bieden.”

 

Tijdens een korte ronde tafel discussie onder leiding van Harry Starren met Joren Schep, Ministerie van Economische Zaken, Jo Houben, directeur Cultuur+Ondernemen, Peter van Gelderen, lid Dutch Creative Council,Lex van Teeffelen, Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie, Hogeschool Utrecht en prof Gert van Dijk, Nyenrode Business School, voorzitter Kennis en Innovatiecoöperatie Creatieve Industrie bleek nogmaals dat van zowel bij aanbod als de vraagkant meer begrip nodig is om tot succesvolle transacties te komen.

Update: Deze publicatie is inmiddels uitgebreid met een stroomschema en vanaf september (2015) ook in print verkrijgbaar.

De publicatie is tot stand gekomen op initiatief van de Dutch Creative Council, Cultuur+Ondernemen, Cultuur+Financiering, Kennis en Innovatie Coöperatie voor de Creatieve Industrie u.a., de Federatie Dutch Creative Industries en werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en is downloadable via onderstaande link.

Loading more content...