Verbetering financiering creatieve industrie

Amsterdam, 3 juni 2015 – Ondernemers in de creatieve industrie ondervinden door verschillende oorzaken problemen bij het verkrijgen van financiering. Een nieuwe publicatie brengt helderheid in het bestaande aanbod en reikt nieuwe oplossingen aan.

Voor creatieve bedrijven is het verkrijgen van kapitaal moeilijk of zelfs onmogelijk. Kapitaalverstrekkers vinden het lastig om de waarde van creatieve concepten goed in te schatten, ze missen het geloof in de te verwachte resultaten en de kwaliteit van het management, en vaak ontbreekt een onderpand. Kapitaalverstrekkers zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in zekerheden en winst, terwijl creatieve ondernemers innovatie en creativiteit voorop stellen.

Dit blijkt niet alleen een klacht uit de creatieve industrie, de vaak zwakke financiële positie van het MKB, het geringe aanbod aan financieringsmogelijkheden en het relatief hoge risico worden MKB breed gesignaleerd. Het Ministerie van Economische Zaken zoekt manieren om deze toegang te verbeteren, onder andere via het Actieplan MKB-financiering.

“Er gaapt een gat tussen de financieringsbehoefte van ondernemers in de creatieve industrie en de financieringsmogelijkheden van de financiële dienstverleners.” aldus Harry Starren, voorzitter van de Federatie Dutch Creative Industries. “Met behulp van dit boekje proberen we het creatieve bedrijfsleven met groeiambities een helpende hand te bieden.”

De vandaag verschenen publicatie inventariseert de financieringsmogelijkheden van de creatieve industrie en presenteert een aantal best practices van creatieve ondernemers die hun plannen wel gefinancierd wisten te krijgen. Het boekje kan gedownload worden via de site van de Federatie Dutch Creative Industries.
De publicatie is tot stand gekomen op initiatief van de Dutch Creative Council, Cultuur+Ondernemen, Cultuur+Financiering, Kennis en Innovatie Coöperatie voor de Creatieve Industrie u.a., de Federatie Dutch Creative Industries en werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Gebrand Bas, 0623365775, info@dutchcreativeindustries.com, www.dutchcreativeindustries.nl

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal meer dan 6.000 individuele leden en bijna 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim 11 miljard euro en is daarmee veruit de grootste en meest representatieve vertegenwoordiger van de creatieve industrie. Nederland is bovendien het enige land ter wereld waar design-, mode-, reclame-, (interieur) architectuur-, fotografie-, gaming- en internetbedrijven zich onder één koepel hebben verenigd.

Loading more content...