Amsterdam Creative Industries Network

ACIN verbindt nu ruim twee jaar talent, kennis en bedrijven in labs. In die tijd zijn veel mensen onderdeel geworden van het ACIN-netwerk.

Amsterdam Creative Industries Network werkt vanuit labs aan maatschappelijke vraagstukken met een grote relevantie voor de industrie. Haar missie is het bundelen, ontwikkelen en valoriseren van toegepast onderzoek met een focus op digitalisering vanuit de creatieve industrie en de ICT-sector. Initiatiefnemers van Amsterdam Creative Industries Network zijn de drie grootste hbo-instellingen op het gebied van de creatieve industrie en ICT-sector: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland.

De Industrie Adviesraad komt drie maal per jaar samen en adviseert over de strategische research agenda, denkt mee over welke marktpartijen verder moeten worden aangesloten en doet uitspraken over de inhoudelijke voortgang van de projecten. Naast de Lab Industry Leaders hebben ook de landelijke netwerkpartners, branche organisaties en regionale stakeholders een plek in de raad die bestaat uit: Ruurd Priester, voorzitter Industrie Adviesraad, Harry Starren, voorzitter Federatie Dutch Creative Industries, Ger Baron, CTO Gemeente Amsterdam, CLICKNL, Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Daniëlle Habets, penvoerder Centrum voor Innovatief Vakmanschap Creatieve Industrie, Jan Simons, Head of Program Creative Industries Research Centre, Excellentie Vereniging Amsterdam, Jann de Waal, directeur Info.nl, Cisco en DigitasLBi.

  • http://www.amsterdamcreativeindustries.com/
Loading more content...