De Nederlandse creatieve industrie in historisch perspectief

Aan de hand van haar onderzoek naar de historische ontwikkeling van Nederlandse creatieve industrieën en het project Creative Amsterdam zal Claartje Rasterhoff op 18 mei bij de Boekmanstichting in Amsterdam toelichten hoe beide kanten baat hebben bij meer uitwisseling en samenwerking.

Verreweg het meeste onderzoek naar creatieve industrieën beslaat alleen de laatste decennia en lange-termijn perspectieven zijn schaars. Omgekeerd laten historici maar zelden van zich horen in discussies over creatieve concurrentiekracht en succesfactoren.

Dr. Claartje Rasterhoff werkt als postdoc onderzoeker en project coördinator bij Media en Cultuur aan Universiteit van Amsterdam. Hiervoor werkte ze als promovendus bij sociale en economische geschiedenis in Utrecht aan het proefschrift The fabric of creativity in the Dutch Republic. Painting and publishing as cultural industries, 1580-1800, waarvoor ze de Utrechtse PUG-Prijs won. Ze zette haar onderzoek naar de historische ontwikkeling van culturele industrieën voort als postdoc en docent bij Culturele Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds vorig jaar aan de UvA, in het project Creative Amsterdam: An E-Humanities Perspective (CREATE). Hier komen haar drie interesses samen: de organisatie van kunst en cultuur, een interdisciplinaire onderzoeksaanpak en toepassing van sociaalwetenschappelijke methoden op historische data. Daarnaast is Claartje lid van de interdisciplinaire jonge Vlaams-Nederlandse denktank over cultuur en economie Vizier.

Aanmelden noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen: http://www.boekman.nl/evenement/18-mei-onderzoek-zicht-met-claartje-rasterhoff
Datum: maandag 18 mei 2015
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Toegang: gratis

Loading more content...