Advies Cultuurbeleid Raad voor Cultuur

In deze Agenda Cultuur adviseert de raad de minister van OCW over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alleen voor de beleidsperiode 2017 – 2020, de raad kijkt ook verder vooruit.

Met betrekking tot de creatieve industrie merkt de Raad op: 'Met een actieve culturele en creatieve industrie positioneert Nederland zich met exportproducten in velerlei disciplines. Tegelijkertijd wordt door de komst van nieuwe spelers de concurrentie uit het buitenland groter, met name in de film en muziek. Het eigendom van een groot deel van de Nederlandse media is in buitenlandse handen. Lennart van der Meulen (directeur van de VPRO) waarschuwt dat Nederland
in veel opzichten ‘een wingewest’ is geworden voor buitenlandse bedrijven in de creatieve industrie. Op gebieden als auteursrecht, taxshelters en aanbestedingsregels blijkt dat Europese staten elkaar nog steeds meer beconcurreren dan versterken. Het topsegment in podiumkunsten heeft te maken met een internationale markt waar honoraria hoger liggen dan in Nederland.

Loading more content...