Wat kunnen andere sectoren leren van de creatieve industrie?

In samenwerking met CLICKNL heeft TNO een monitor ontwikkeld om de economische en maatschappelijke waarde van  de creatieve industrie voor andere sectoren in kaart te brengen. De monitor beoogt inzichtelijk te maken op welke manier de creatieve industrie met andere sectoren samenwerkt en bijdraagt aan het innovatievermogen van andere sectoren.

De steekproef van de survey die is uitgezet voor de ontwikkeling van het instrument was nog te beperkt om algemeen geldende uitspraken te kunnen doen. De volgende stap is om met het ontwikkelde instrument een daadwerkelijke nulmeting te gaan uitvoeren en inzicht te krijgen in het belang van het innovatief vermogen van de creatieve industrie voor andere sectoren.

 

Loading more content...