DDA

De Dutch Games Association (DGA) is de sectororganisatie van de Nederlandse games industrie. De missie van de DGA is de industrie te helpen haar potentieel ten volle te benutten, haar tot het hoogste niveau te brengen en internationale erkenning te verwerven. De DGA richt zich op alle bedrijven en personen in Nederland met een professioneel belang bij games. Leden zijn game-gerelateerde bedrijven, onderwijsinstellingen en verschillende netwerkpartners.

Loading more content...