De waarde van de Engelse creatieve industrie

In het Verenigd Koninkrijk staan verkiezingen voor de deur. Om de positie van de creatieve industrie ook in het nieuwe beleid te verankeren is onder aanvoering van het Creative Industries Council een lobby opgestart.

  • http://www.thecreativeindustries.co.uk/uk-creative-overview/news-and-views/news-industry-calls-for-mps-to-prioritize-creative-industries
Loading more content...